آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند افتخار دارد با قابلیت انجام بیش از هزار نوع آزمایش روتین و تخصصی در خدمت مراجعین محترم باشد.

شما می‌توانید با استفاده از جدول مقابل آزمایش مورد نظر را انتخاب کرده و برای مشاهده جزئیات کامل آزمایش بر روی نام کلیک کنید.