SARS-CoV-2 -CoVID-19 ( Qualitative)

کد بین المللی تست

نام فارسی

تست ملکولی کووید19

نام انگلیسی

SARS-CoV-2

نام لاتین مخفف تست

CoVID-19 PCR

بخش تست مربوطه

اساس روش آزمایش؛متد انجام تست

Real Time PCR

مقادیر نرمال تست

قابلیت اورژانس

Applicable

تست خاص بخش

نوع نمونه تست

Nasopharyngeal and Throat Swab

حجم نمونه تست

One swap per each Specimen

شرایط قبل از انجام تست

No Specific Requirements

شرایط دمایی نگهداری نمونه

Ambient

شرایط حمل نمونه

with VTM (Viral Transport Medium)

موارد رد نمونه

مدت زمان نگهداری نمونه بعد از انجام تست

روز انجام تست

Daily

مدت زمان انجام تست

in 2 working days

موارد بالینی و تفسیر تست